calculatie

PROJECTMANAGEMENT & DIRECTIEVOERING


GRIP OP UW PROJECT
Wilt u graag een goed bouwresultaat realiseren binnen budget en planning?
Laat dan Goudkuil Bouwmanagement voor u (delen van) het bouwproces begeleiden.
We verdienen ons zeker terug.
U heeft een duidelijk resultaat voor ogen voor uw bouwproject. Dat wilt u realiseren binnen de planning en het budget, maar dat lijkt in de bouwsector eerder uitzondering dan regel. Bovendien ontbreekt het u aan de tijd en (actuele) kennis van de bouw om het project zelf te kunnen managen. Laat dan Goudkuil Bouwmanagement namens u het projectmanagement of de directievoering doen. We zijn een onafhankelijk bouwmanagementbureau met actuele kennis in huis waarmee we voor u de kwaliteit, planning en het budget van uw bouw- of vastgoedvraagstukken kunnen beheersen. We kunnen u zelfs het onderhoud en vastgoedbeheer uit handen nemen.

WE VERDIENEN ONS TERUG VOOR U
Voor ons geldt dat kwaliteit boven alles gaat. We hebben de afgelopen 20 jaar een trouwe klantengroep opgebouwd die dat beaamt. Doordat we kwaliteit leveren, kunnen we ons voor u terugverdienen. Bent u nieuwsgierig hoe dat werkt? Neem dan contact met ons op, we lichten het graag toe!

WE BEHARTIGEN UW BELANGEN VAN BEGIN TOT EIND
Van de eerste, voorzichtige plannen tot aan de oplevering, het onderhoud en het beheer; in elke fase behartigen we uw belangen. In de uitvoeringsfase doen we dat in de rol van directievoerder, in de bouwfases voor en na de uitvoeringsfase in de rol van projectmanager.

ALS PROJECTMANAGER ZORGEN WE ONDER MEER VOOR:

 • het opstellen van het Programma van Eisen inclusief de budgetbepaling
 • een realistisch bouwkostenadvies
 • een advies voor de keuze in contractvorm (bouwteam, aanbesteding of bouwen in eigen beheer)
 • de onderhandeling met de betrokken aannemers en adviseurs
 • het verzorgen van het aanbestedingsproces
 • namens u onderhandelen met de betrokken aannemers en adviseurs
 • het verzorgen van het aanbestedingsproces
 • het verzorgen en begeleiden van de bouwkundige oplevering en ingebruikname
 • het uitvoeren van conditiemetingen conform NEN 2767
 • het opstellen van de meerjarenonderhoudsplanning (MJOP);
 • het verzorgen van het VVE- en vastgoedbeheer

ALS DIRECTIEVOERDER DRAGEN WE ONDER MEER ZORG VOOR:

 • het sturen op realisatie van de afspraken m.b.t. kwaliteit, planning en budget
 • facturatie van de aanneemsom
 • het beoordelen van het meer- en minderwerk
 • controle en toetsing van de kwaliteit door bouwtoezicht (m.b.v. Snagstream)
 • het volledig uit handen nemen van de projectadministratie

Wilt u meer weten over de werkwijze van Goudkuil Bouwmanagement?
KLIK DAN HIER

 

PROJECTEN

Loading...
Politiedienstencentrum Nederland
Politiedienstencentrum Nederland
Zo hebben we met een minimum aan overlast een asbestvrije werk- en leefomgeving gerealiseerd...
BOAL Systems
BOAL Systems
Zo gaven we BOAL Systems letterlijk de ruimte om hun groeiambities te realiseren!
Realisatie Brede School Hoogmade
Realisatie Brede School Hoogmade
Zo kreeg zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers een nieuw schoolgebouw
Nieuw bedrijfspand Bijleveld BV
Nieuw bedrijfspand Bijleveld BV
Zo kreeg Bijleveld een nieuw bedrijfspand waarmee ze klaar zijn voor de toekomst
Jungheinrich Nederland
Jungheinrich Nederland
Zo kreeg het hoofkantoor van Jungheinrich weer een moderne en uitnodigende entree en ...
Plan Weidedreef Oost
Plan Weidedreef Oost
Zo bedachten we een beter alternatief voor (nieuwe) bewoners van Koudekerk.
Dansschool Wesseling
Dansschool Wesseling
Zo kreeg Dansschool Wesseling een prachtige, unieke dansschool.
PAX Den Haag
PAX Den Haag
Zo kreeg RK Begraafplaatsen PAX een mooier én flexibeler te gebruiken gebouw.
Parochie Christus Koning
Parochie Christus Koning
Zo kreeg de OLV Geboortekerk weer een stevig fundament!
Gem. Midden Delfland
Gem. Midden Delfland
Zo kregen de gebruikers van de accommodatie eindelijk weer een aangenaam klimaat!
Gem. Midden Delfland
Gem. Midden Delfland
Zo voldoet de multifunctionele accommodatie weer aan alle gestelde eisen.
Gem. Midden Delfland
Gem. Midden Delfland
Zo krijgt de gemeente weer grip op het gebouw, nu en in de toekomst!
Gem. Kaag en Braassem
Gem. Kaag en Braassem
Zo krijgt de gemeente een compleet beeld van de (on)mogelijkheden.
Provincie Zuid-Holland
Provincie Zuid-Holland
Zo kan ‘de provincie’ flexibel werken zonder het budget te overschrijden.
Grieks restaurant Irodion
Grieks restaurant Irodion
Zo kreeg dit Grieks restaurant weer een prachtige, nieuwe locatie!
Queeste Architecten
Queeste Architecten
Zo kreeg het LUMC een bovenaardse, verlichte droogloop!