Realisatie Brede School Hoogmade

PROJECTEN


GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM
VERZORGEN DIRECTIEVOERING EN BOUWTOEZICHT REALISATIE BREDE SCHOOL HOOGMADE
Zo kreeg zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers een nieuwe schoolgebouw dat aan alle wensen voldoet

Brede School Hoogmade


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
In de aanloop naar de realisatie van de Brede School waren er wat problemen ontstaan. De gemeente wilde meer grip op de realisatie hebben en vroeg Goudkuil Bouwmanagement om als directievoerder op te treden.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
We hebben eerst geholpen om met duidelijke afspraken een werkbare situatie voor alle partijen te creëren. Vervolgens hebben we in goede samenwerking een optimaal resultaat weten te realiseren voor zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers. Gedurende het proces hebben we zelfs nog veel aanvullende wensen van de eindgebruikers kunnen verwezenlijken.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een prachtig, nieuw schoolgebouw dat binnen budget en planning is gerealiseerd.


“De realisatie van de Brede School in Hoogmade is in deze drukke tijden binnen planning, kaderstellend budget en naar ieders tevredenheid gelopen en daarmee nog beter gegaan dan verwacht. Het inschakelen van Goudkuil Bouwmanagement als directievoerder was een van de succesfactoren. In dit specifieke geval was het “streng” bewaken op de naleving van het contract voor iedereen essentieel en daarin zijn wij volledig ontzorgd. Ik kijk daarom ook uit naar een nieuwe samenwerking in een volgend project”
FRANK VAN HAASTREGT, PROJECTLEIDER KAAG EN BRAASSEM
PROJECTOMSCHRIJVING
We hebben eerst geholpen om met duidelijke afspraken de ontstane problemen op te lossen. Vervolgens hebben we in goede samenwerking met alle betrokken partijen een optimaal resultaat weten te realiseren voor zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers. Er is tijdens het proces veel afstemming geweest met de eindgebruikers, waarbij regelmatig aanvullende wensen boven tafel kwamen. Gedurende het proces hebben we veel van deze wensen nog kunnen verwezenlijken.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Kaag en Braassem

ARCHITECT
WillemsenU

NIEUWSBERICHTEN
Juni 2017
April 2018

 

Zo kreeg zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers een nieuwe schoolgebouw dat aan alle wensen voldoet

Nieuw bedrijfspand Bijleveld BV

PROJECTEN


AANNEMINGSBEDRIJF J. BIJLEVELD BV
VERZORGEN LOCATIEONDERZOEK, INVESTERINGSBEGROTING, HAALBAARHEIDSONDERZOEK EN MAKEN ONTWERP NIEUW BEDRIJFSPAND
Zo kreeg Bijleveld een nieuw bedrijfspand waarmee ze klaar zijn voor de toekomst

Jungheinricht Nederland


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
Aannemingsbedrijf J. Bijleveld BV wilde hun huidige bedrijfspand in de dorpskern van Koudekerk verruilen voor een nieuwbouwlocatie op bedrijventerrein Hoogewaard. Maar wat zijn daarvan de (on)mogelijkheden en de kosten? En aan welke eisen moet het pand voldoen om ook toekomstbestendig te zijn?

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Goudkuil Bouwmanagement heeft voor Bijleveld BV de verschillende mogelijkheden onderzocht en door middel van een investeringsbegroting de haalbaarheid getoetst. Vervolgens hebben we een ontwerp gemaakt voor een functionele bedrijfshal die voldoet aan alle wensen van Bijleveld met betrekking tot de huidige én toekomstige bedrijfsvoering. Ook hebben we voor Bijleveld alle communicatie met de gemeente gevoerd om groen licht te verkrijgen op de plannen.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Bijleveld BV is heel tevreden over de begeleiding en het ontwerp en voor de zomer van 2018 is aannemingsbedrijf Bruijnes gestart met de realisatie van het nieuwe bedrijfspand.


“Goudkuil Bouwmanagement is gewoon een heel goede en betrouwbare partner. Ze leveren kwaliteit en hebben ons erg geholpen door de communicatie met de gemeente te voeren over ons nieuwe bedrijfspand.”
GERBERT VAN TRIEST, DIRECTEUR AANNEMINGSBEDRIJF J. BIJLEVELD BV
PROJECTOMSCHRIJVING
Allereerst hebben we samen met Bijleveld BV, een aannemingsbedrijf voor straat-, grond en rioleringswerk, het benodigde volume gedefinieerd (van het pand, maar ook het kavel). Vervolgens hebben we met een haalbaarheidsonderzoek en een investeringsbegroting de haalbaarheid van het nieuwe pand getoetst. Nadat er op alle fronten groen licht was, hebben we zorggedragen voor het ontwerp van een zeer functionele bedrijfshal die voorziet in alle middelen die Bijleveld nodig acht voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering:
– Voldoende stallingsruimte voor materieel;
– Voorzien van een bovenloopkraan
– Andere Arbo technische hijsmiddelen voor de medewerkers
– Een representatief kantoor en kantine
– Een opslagruimte voor klein materieel
– Een ruim buitenterrein

In dit project hebben we ook de communicatie gevoerd met de gemeente teneinde groen licht te krijgen op de plannen. En met succes: aannemingsbedrijf Bruijnes is voor de zomer van 2018 gestart met de realisatie van het pand.

OPDRACHTGEVER
Aannemingsbedrijf J. Bijleveld BV

ARCHITECT
eigen ontwerp

NIEUWSBERICHTEN
December 2018

 

Zo kreeg Bijleveld een nieuw bedrijfspand waarmee ze klaar zijn voor de toekomst

Jungheinrich Nederland

PROJECTEN


JUNGHEINRICH NEDERLAND
TRANSFORMEREN BEDRIJFSHAL NAAR MODERNE KANTOORRUIMTE MET REPRESENTATIEVE ENTREE EN ONTVANGSTRUIMTE
Zo kreeg het hoofkantoor van Jungheinrich weer een moderne en uitnodigende entree en ontvangstruimte.

Jungheinricht Nederland


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
Jungheinrich groeit hard, waardoor er een gebrek ontstond aan kantoorruimtes en spreekkamers. Jungheinrich wilde bovendien graag een modernere entree en ontvangstruimte om hun klanten en leveranciers te kunnen ontvangen.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Dit project hebben we van a tot z begeleid en eigenlijk daarvoor al. Samen met Bloemen Architecten hebben we een ‘vlekkenplan’ gemaakt waarmee we alle opties voor de realisatie van extra kantoorruimte in kaart hebben gebracht. Deze opties hebben we vervolgens allemaal begroot. Uiteindelijk hebben we het bouwteam geleid waarmee de gekozen optie is gerealiseerd. We hebben zelfs een aantal gewenste maar niet ingeplande ingrepen kunnen inpassen zonder al te veel overlast.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een zeer tevreden opdrachtgever die weer alle ruimte heeft om door te groeien.


“Ik ben inmiddels zo gewend aan de kwaliteit die Goudkuil Bouwmanagement levert, dat ik er niet eens meer bij stilsta. Met hun verstand van zaken, grote betrokkenheid en accurate begrotingen en planningen bewijzen ze keer op keer hun meerwaarde voor Jungheinrich.”
BART RAVELLI, DIRECTOR MARKETING & OFFICE SUPPORT JUNGHEINRICH NEDERLAND
PROJECTOMSCHRIJVING
We zijn dit project gestart met het maken van een ‘vlekkenplan’ waarmee we alle opties voor de realisatie van extra kantoorruimte binnen het bestaande gebouw in kaart hebben gebracht. Deze opties hebben we vervolgens allemaal begroot. Uiteindelijk hebben we het bouwteam (bestaande uit de opdrachtgever, Bloemen Architecten, Edwin den Hertog Workspace Development, Ontwerpburo van der Vlugt, Werk-kracht.nl en Goudkuil Bouwmanagement) geleid waarmee de gekozen optie is gerealiseerd. We hebben zelfs een aantal gewenste maar niet ingeplande ingrepen kunnen inpassen zonder al te veel overlast. De opdrachtgever is zeer tevreden met het proces én het resultaat!

OPDRACHTGEVER
Jungheinrich Nederland

ARCHITECT
Bloemen Architecten

NIEUWSBERICHTEN
Maart 2018
Juli 2018

 

Zo kreeg het hoofkantoor van Jungheinrich weer een moderne en uitnodigende entree en ontvangstruimte

Plan Weidedreef Oost

PROJECTEN


EIGEN INITIATIEF: ONTWIKKELING ALTERNATIEF PLAN PROJECT RIJNPARK
ONTWIKKELEN VAN EEN ALTERNATIEF PLAN (WEIDEDREEF OOST) VOOR PROJECT RIJNPARK IN KOUDEKERK AAN DEN RIJN
Zo bedachten we een beter alternatief voor (nieuwe) bewoners van Koudekerk.

Weidedreef


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
Op het voormalige terrein van Bosbeton wordt waarschijnlijk in 2018 het project Rijnpark gerealiseerd. Aan de locatie en het plan kleven een aantal nadelen,
wat ons ertoe heeft aangezet een alternatief plan genaamd Weidedreef Oost te ontwikkelen.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Het project Rijnpark wordt ontwikkeld op een voormalig bedrijventerrein nabij petrochemisch bedrijf Latexfalt. Rondom Latexfalt liggen zogeheten milieuzones die bepalen in hoeverre er in die zone woningen gerealiseerd mogen worden. Project Rijnpark ligt gedeeltelijk in de zone waar niet gebouwd mag worden. Daarnaast is de ontsluiting niet ideaal (slechts 1 uitvalsroute) en de aansluiting op (de voorzieningen van) het dorp beperkt. Reden voor Goudkuil Bouwmanagement om samen met 2G Architecten een alternatief plan te ontwikkelen.

WAT WAS HET RESULTAAT?
We hebben plan Weidedreef Oost ontwikkeld waarin de woningen op ruime afstand van Latexfalt gerealiseerd worden. Bovendien zijn er verschillende uitvalswegen
en is de aansluiting op de voorzieningen van het dorp beter. Helaas is er in de gemeenteraad besloten om op de reeds ingeslagen koers verder te gaan.


PROJECTOMSCHRIJVING
In het plan Weidedreef Oost zouden 252 woningen gerealiseerd worden in een gebied direct naast de bestaande bebouwing. Op deze locatie kunnen meerdere uitvalsroutes gerealiseerd worden en is de aansluiting op het bestaande dorp veel beter. Bovendien ligt de locatie op ruime afstand van (de milieuzones van) Latexfalt. In het beoogde gebied liggen nu voetbalvereniging Koudekerk en tennisvereniging Artesia. Het plan voorziet in de her-locatie van een gedeelte van de sportvelden en de aanleg van een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging. In het plan is aan alle belanghebbenden gedacht.

OPDRACHTGEVER
Eigen initiatief

ARCHITECT
2G Architecten

 

Zo bedachten we een beter alternatief voor (nieuwe) bewoners van Koudekerk.

Dansschool Wesseling

PROJECTEN


DANSSCHOOL WESSELING
VERZORGEN BOUWKOSTENADVIES EN BOUWMANAGEMENT VERBOUWING OUDE FABRIEKSHAL NAAR CHIQUE DANSSCHOOL
Zo kreeg Dansschool Wesseling een prachtige, unieke dansschool.

pax


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
De oude locatie van Dansschool Wesseling te Delft moest plaatsmaken voor de aanleg van de spoortunnel. De zoektocht naar een nieuwe locatie verliep moeizaam. Uiteindelijk werd alle hoop gevestigd op een leegstaand industrieel pand aan de Buitenwatersloot. Maar kon dit gebouw omgetoverd worden tot een dansschool?

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Om binnen de bestaande bestemming van het industriële pand een dansschool te mogen vestigen moest aan de strenge eisen van het activiteitenbesluit worden voldaan. Omwonenden mogen geen geluidsoverlast ervaren. Samen met R4A Architecten en ingenieurs en installatieadviseur Van der Vlugt hebben we een ontwerp en begroting gemaakt waarmee aan de eisen kon worden voldaan. Zo is er onder meer gebruik gemaakt van akoestisch stucwerk en een zwevende en verende dansvloer.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een zeer tevreden opdrachtgever die weer tientallen jaren vooruit kan met deze unieke, sfeervolle dansschool.


“Goudkuil Bouwmanagement is een ervaren partij die het bouwproces uitstekend begeleidt. Ludo weet het maximale resultaat te behalen binnen de gestelde kaders. Hij staat écht voor zijn opdrachtgever en loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheid. We vullen elkaar heel mooi aan in deze prettige samenwerking.”
GERT-JAN BORGMAN, ARCHITECT-PARTNER R4A ARCHITECTEN EN INGENIEURS
PROJECTOMSCHRIJVING
Goudkuil Bouwmanagement heeft het bouwkostenadvies, het bouwmanagement en directievoering verzorgt voor de nieuwe dansschool. Een oude werkplaats voor cv-installaties moest worden omgetoverd tot een state-of-the-art dansschool die ook nog eens aan strenge eisen moest voldoen. In het ontwerp zijn authentieke elementen gecombineerd met nieuwe armatuur- en kleurkeuzes die refereren aan de oude industriële functie van het gebouw. De dansschool is verder voorzien van akoestisch stucwerk, een 42 meter lange en 13 meter brede zwevende en verende dansvloer en een mobiele geluidswerende paneelwand. Er zijn tevens intieme zit-nissen gecreëerd.

OPDRACHTGEVER
Dansschool Wesseling te Delft

ARCHITECT
R4A Architecten en ingenieurs

 

Zo kreeg Dansschool Wesseling een prachtige, unieke dansschool.

PAX Den Haag

PROJECTEN


STICHTING RK BEGRAAFPLAATSEN PAX TE DEN HAAG
ONTWERP EN BEGELEIDING REALISATIE RENOVATIE BESTAANDE CONDOLEANCERUIMTE NAAR DE EISEN EN WENSEN VAN DEZE TIJD.
Zo kreeg RK Begraafplaatsen PAX een mooier én flexibeler te gebruiken gebouw.

pax


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
De condoleanceruimte was sterk verouderd; er zaten nog jaren ’80 voorzetwanden in en verlaagde plafonds.
Bovendien wilde de opdrachtgever graag meer condoleanceruimtes in het gebouw realiseren, waardoor ze flexibeler kunnen zijn in hun dienstverlening.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Goudkuil Bouwmanagement heeft een ontwerp gemaakt waarmee het gebouw weer een moderne uitstraling krijgt.
In het ontwerp zijn een grote en kleine condoleanceruimte opgenomen die m.b.v. hoge deuren ook als 1 ruimte ingezet kan worden.
Het ontwerp voorziet tevens in een familiekamer en een moderne, frisse kantine met kantoorruimte voor de medewerkers op de eerste verdieping.
Goudkuil Bouwmanagement heeft naast het ontwerp ook het bouwkostenadvies, de aanbesteding en de directievoering van de verbouwing verzorgd.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een zeer tevreden opdrachtgever die met deze mooie condoleanceruimtes flink wat jaren vooruit kan.


“De verbouwing van onze condoleanceruimte was behoorlijk complex en ingrijpend. Goudkuil Bouwmanagement zat er gelukkig bovenop, waardoor wij het als opdrachtgever helemaal los konden laten. We zijn heel tevreden met het eindresultaat.”
SUSAN VENINGA, PROJECT COÖRDINATOR STICHTING RK BEGRAAFPLAATSEN PAX
PROJECTOMSCHRIJVING
Goudkuil Bouwmanagement heeft een ontwerp gemaakt voor het gebouw waarin een modernere uitstraling en meerdere, flexibel in te zetten ruimtes worden gerealiseerd. Tijdens de verbouwing kwamen er verschillende verborgen karakteristieke eigenschappen van het originele gebouw naar voren, zoals prachtige hoge raampartijen en massief houten steunbalken op de eerste verdieping. Deze hebben we in het ontwerp geïntegreerd. De verbouwing is gerealiseerd door Hogendoorn Bouw. De samenwerking met hen verliep heel prettig, waardoor we verschillende aanvullende gebruikerswensen hebben kunnen realiseren.

OPDRACHTGEVER
Stichting RK Begraafplaatsen PAX te Den Haag

ARCHITECT
Goudkuil Bouwmanagement

 

Zo kreeg RK Begraafplaatsen PAX een mooier én flexibeler te gebruiken gebouw.

Parochie Christus Koning

PROJECTEN


PAROCHIE CHRISTUS KONING IN BERKEL EN RODENRIJS
VERZORGEN VAN HET BOUWKOSTENADVIES, DE AANBESTEDING
EN DE DIRECTIEVOERING VAN HET FUNDERINGSHERSTEL VAN DE OLV GEBOORTEKERK
Zo kreeg de OLV Geboortekerk weer een stevig fundament!

Parochie Christus Koning


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
De OLV Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs verzakt als gevolg van paalrot.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Raadgevend Ingenieursbureau Van Dijke had een plan gemaakt voor het herstel van de fundering, waarin ook de wens voor mogelijk breder
gebruik van het kerkgebouw is verwerkt. Goudkuil Bouwmanagement heeft het bouwkostenadvies uitgebracht, de aanbesteding uitgevoerd en
heeft tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden opgetreden als directievoerder. In samenwerking met het bouwteam is het maximale
resultaat bereikt binnen de gestelde financiële kaders.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een kerk met een stevig fundament die sinds het herstelproject ook beschikt over een ruime en hoge multifunctionele ruimte in het souterrain.


“Ingenieursbureau Van Dijke raadde Goudkuil Bouwmanagement aan voor de directievoering. Daar hebben we geen moment spijt van gehad; Ludo is alert, denkt en werkt snel en levert hoge kwaliteit, ook buiten kantooruren. Ook de communicatie naar opdrachtgever en aannemer zijn bij hem in goede handen.”
Johan van den Burg, voorzitter RK Parochiekern Berkel en Rodenrijs
PROJECTOMSCHRIJVING
Een zeer specialistisch en uitdagend project waarin nauw is samengewerkt met DS Bouw, specialist in funderingsherstel. Met behulp van 135 schroefinjectiepalen en 181 drukpalen is de OLV Geboortekerk opnieuw gefundeerd. Ultieme doelstelling van de parochie was om, naast het herstel van het fundament, invulling te geven aan toekomstig en breder gebruik van het kerkgebouw. Het souterrain van de kerk is omgetoverd tot een ruime en hoge multifunctionele ruimte. Door de zeer goede samenwerking in het bouwteam is het maximale resultaat bereikt binnen de gestelde financiële kaders.

OPDRACHTGEVER
Parochie Christus Koning in Berkel en Rodenrijs

CONSTRUCTEUR
Raadgevend Ingenieursbureau Van Dijke

 

Zo kreeg de OLV Geboortekerk weer een stevig fundament!

Gem. Midden Delfland

PROJECTEN


GEMEENTE MIDDEN DELFLAND
HET ONDERZOEKEN EN OPLOSSEN VAN HET KLIMAATPROBLEEM IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HET LINT IN DEN HOORN
Zo kregen de gebruikers van de accommodatie eindelijk weer een aangenaam klimaat!

Gemeente Midden Delfland


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
De gebruikers van accommodatie Het Lint (3 basisscholen, 1 kinderdagverblijf en 2 sportzalen) klaagden al sinds de oplevering over het slechte klimaat in het gebouw. De geleverde provisorische oplossingen gaven geen verbetering, dus het was na jaren tijd voor een échte oplossing.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Op voordracht van de scholen heeft de gemeente Goudkuil Bouwmanagement gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaak van het klimaatprobleem. In samenwerking met Beekink Installatieadvies zijn we tot de conclusie gekomen dat het ontwerp verkeerd was. We hebben vervolgens een plan gemaakt om het klimaatprobleem op te lossen. Daarbij hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande installaties om de kosten te drukken. In nauwe samenwerking met de gebruikers zijn de zeer ingrijpende werkzaamheden zonder noemenswaardige overlast gerealiseerd.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Tevreden gebruikers en een dubbel tevreden opdrachtgever, omdat het project binnen budget gerealiseerd is.


“Goudkuil Bouwmanagement is een bureau dat kwaliteit levert en als adviseur ook écht meedenkt. Zonder hen was het klimaatprobleem in het multifunctionele schoolgebouw nog niet opgelost, dat weet ik zeker.”
Wim van Dalen, bestuursadviseur gemeente Midden Delfland
PROJECTOMSCHRIJVING
Na jaren van provisorische oplossingen werd het tijd om de oorzaak van het klimaatprobleem in multifunctionele accommodatie Het Lint te onderzoeken en aan te pakken. Daarvoor hebben we de samenwerking gezocht met Beekink Installatieadvies. Vervolgens hebben we een plan gemaakt voor verbetering, de bestekstukken gemaakt en het project aanbesteed binnen het gestelde budget. De zeer ingrijpende werkzaamheden hebben we in nauwe samenwerking met de gebruikers met een minimum aan overlast kunnen realiseren. Het huidige systeem draait al weer een tijdje en de gebruikers zijn er heel tevreden mee.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Midden Delfland

 

Zo kregen de gebruikers van de accommodatie eindelijk weer een aangenaam klimaat!

Gem. Midden Delfland

PROJECTEN


GEMEENTE MIDDEN DELFLAND
HET ONDERZOEKEN EN VERBETEREN VAN DE BRANDVEILIGHEID VAN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HET LINT IN DEN HOORN
Zo voldoet de multifunctionele accommodatie weer aan alle gestelde eisen.

Gemeente Midden Delfland


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
De brandweer had geconstateerd dat het gebouw op onderdelen niet voldeed aan de eisen inzake brandveiligheid.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Goudkuil Bouwmanagement heeft op verzoek van de gemeente de brandveiligheid van het gebouw onderzocht en een rapport opgesteld over de gebreken.
Het herstel van deze gebreken hebben we vervolgens – binnen budget – aanbesteed. De herstelwerkzaamheden zijn zonder noemenswaardige overlast voor de
gebruikers van het gebouw uitgevoerd. De brandweer heeft vastgesteld dat na de herstelwerkzaamheden de brandveiligheid van het pand en haar gebruikers
weer gegarandeerd is.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een tevreden opdrachtgever met een brandveilig verklaard gebouw.


PROJECTOMSCHRIJVING
Goudkuil Bouwmanagement heeft op verzoek van de gemeente de brandveiligheid van het gebouw onderzocht en een rapport opgesteld over de gebreken. Het herstel van deze gebreken hebben we vervolgens – binnen budget – aanbesteed. De herstelwerkzaamheden zijn zonder noemenswaardige overlast voor de gebruikers van het gebouw uitgevoerd. De brandweer heeft vastgesteld dat na de herstelwerkzaamheden de brandveiligheid van het pand en haar gebruikers weer gegarandeerd is.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Midden Delfland

 

Zo voldoet de multifunctionele accommodatie weer aan alle gestelde eisen.

Gem. Midden Delfland

PROJECTEN


GEMEENTE MIDDEN DELFLAND
GOUDKUIL BOUWMANAGEMENT TREEDT OP ALS BEHEERDER VAN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HET LINT
Zo krijgt de gemeente weer grip op het gebouw, nu en in de toekomst!

Gemeente Midden Delfland


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
Nadat er de afgelopen jaren diverse problemen geconstateerd waren bij accommodatie Het Lint, zocht de gemeente naar een goede oplossing om
dit soort problemen te voorkomen.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Goudkuil Bouwmanagement had verschillende problemen in het gebouw opgelost naar volle tevredenheid van de gemeente en de gebruikers van het gebouw.
Daarom heeft de gemeente Goudkuil Bouwmanagement gevraagd als beheerder van het gebouw op te treden. We hebben voor de gebruikers een 24-uurs
storingsdienst ingericht en er is een VVE opgericht waarin Goudkuil Bouwmanagement verantwoordelijk is voor het bestuurlijk, financieel en
technisch beheer van het gebouw.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een opdrachtgever die weet dat het beheer van het gebouw in goede handen is.


PROJECTOMSCHRIJVING
Goudkuil Bouwmanagement is door de gemeente gevraagd om als beheerder van het gebouw op te treden. We hebben voor de gebruikers een 24-uurs storingsdienst ingericht om acute problemen te ondervangen. Daarnaast hebben we een VVE opgericht waarin Goudkuil Bouwmanagement verantwoordelijk is voor het bestuurlijk, financieel en technisch beheer van het gebouw. De door ons opgestelde meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en conditiemeting dient als basis voor het directe en toekomstige beheer van het gebouw.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Midden Delfland

 

Zo krijgt de gemeente weer grip op het gebouw, nu en in de toekomst.