PROJECTEN


GEMEENTE MIDDEN DELFLAND
HET ONDERZOEKEN EN VERBETEREN VAN DE BRANDVEILIGHEID VAN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HET LINT IN DEN HOORN
Zo voldoet de multifunctionele accommodatie weer aan alle gestelde eisen.

Gemeente Midden Delfland


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
De brandweer had geconstateerd dat het gebouw op onderdelen niet voldeed aan de eisen inzake brandveiligheid.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Goudkuil Bouwmanagement heeft op verzoek van de gemeente de brandveiligheid van het gebouw onderzocht en een rapport opgesteld over de gebreken.
Het herstel van deze gebreken hebben we vervolgens – binnen budget – aanbesteed. De herstelwerkzaamheden zijn zonder noemenswaardige overlast voor de
gebruikers van het gebouw uitgevoerd. De brandweer heeft vastgesteld dat na de herstelwerkzaamheden de brandveiligheid van het pand en haar gebruikers
weer gegarandeerd is.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een tevreden opdrachtgever met een brandveilig verklaard gebouw.


PROJECTOMSCHRIJVING
Goudkuil Bouwmanagement heeft op verzoek van de gemeente de brandveiligheid van het gebouw onderzocht en een rapport opgesteld over de gebreken. Het herstel van deze gebreken hebben we vervolgens – binnen budget – aanbesteed. De herstelwerkzaamheden zijn zonder noemenswaardige overlast voor de gebruikers van het gebouw uitgevoerd. De brandweer heeft vastgesteld dat na de herstelwerkzaamheden de brandveiligheid van het pand en haar gebruikers weer gegarandeerd is.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Midden Delfland

 

Zo voldoet de multifunctionele accommodatie weer aan alle gestelde eisen.
Gem. Midden Delfland