PROJECTEN


GEMEENTE MIDDEN DELFLAND
HET ONDERZOEKEN EN OPLOSSEN VAN HET KLIMAATPROBLEEM IN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HET LINT IN DEN HOORN
Zo kregen de gebruikers van de accommodatie eindelijk weer een aangenaam klimaat!

Gemeente Midden Delfland


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
De gebruikers van accommodatie Het Lint (3 basisscholen, 1 kinderdagverblijf en 2 sportzalen) klaagden al sinds de oplevering over het slechte klimaat in het gebouw. De geleverde provisorische oplossingen gaven geen verbetering, dus het was na jaren tijd voor een ├ęchte oplossing.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Op voordracht van de scholen heeft de gemeente Goudkuil Bouwmanagement gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaak van het klimaatprobleem. In samenwerking met Beekink Installatieadvies zijn we tot de conclusie gekomen dat het ontwerp verkeerd was. We hebben vervolgens een plan gemaakt om het klimaatprobleem op te lossen. Daarbij hebben we zoveel mogelijk gebruik gemaakt van de bestaande installaties om de kosten te drukken. In nauwe samenwerking met de gebruikers zijn de zeer ingrijpende werkzaamheden zonder noemenswaardige overlast gerealiseerd.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Tevreden gebruikers en een dubbel tevreden opdrachtgever, omdat het project binnen budget gerealiseerd is.


“Goudkuil Bouwmanagement is een bureau dat kwaliteit levert en als adviseur ook ├ęcht meedenkt. Zonder hen was het klimaatprobleem in het multifunctionele schoolgebouw nog niet opgelost, dat weet ik zeker.”
Wim van Dalen, bestuursadviseur gemeente Midden Delfland
PROJECTOMSCHRIJVING
Na jaren van provisorische oplossingen werd het tijd om de oorzaak van het klimaatprobleem in multifunctionele accommodatie Het Lint te onderzoeken en aan te pakken. Daarvoor hebben we de samenwerking gezocht met Beekink Installatieadvies. Vervolgens hebben we een plan gemaakt voor verbetering, de bestekstukken gemaakt en het project aanbesteed binnen het gestelde budget. De zeer ingrijpende werkzaamheden hebben we in nauwe samenwerking met de gebruikers met een minimum aan overlast kunnen realiseren. Het huidige systeem draait al weer een tijdje en de gebruikers zijn er heel tevreden mee.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Midden Delfland

 

Zo kregen de gebruikers van de accommodatie eindelijk weer een aangenaam klimaat!
Gem. Midden Delfland