PROJECTEN


GEMEENTE MIDDEN DELFLAND
GOUDKUIL BOUWMANAGEMENT TREEDT OP ALS BEHEERDER VAN MULTIFUNCTIONELE ACCOMMODATIE HET LINT
Zo krijgt de gemeente weer grip op het gebouw, nu en in de toekomst!

Gemeente Midden Delfland


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
Nadat er de afgelopen jaren diverse problemen geconstateerd waren bij accommodatie Het Lint, zocht de gemeente naar een goede oplossing om
dit soort problemen te voorkomen.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Goudkuil Bouwmanagement had verschillende problemen in het gebouw opgelost naar volle tevredenheid van de gemeente en de gebruikers van het gebouw.
Daarom heeft de gemeente Goudkuil Bouwmanagement gevraagd als beheerder van het gebouw op te treden. We hebben voor de gebruikers een 24-uurs
storingsdienst ingericht en er is een VVE opgericht waarin Goudkuil Bouwmanagement verantwoordelijk is voor het bestuurlijk, financieel en
technisch beheer van het gebouw.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een opdrachtgever die weet dat het beheer van het gebouw in goede handen is.


PROJECTOMSCHRIJVING
Goudkuil Bouwmanagement is door de gemeente gevraagd om als beheerder van het gebouw op te treden. We hebben voor de gebruikers een 24-uurs storingsdienst ingericht om acute problemen te ondervangen. Daarnaast hebben we een VVE opgericht waarin Goudkuil Bouwmanagement verantwoordelijk is voor het bestuurlijk, financieel en technisch beheer van het gebouw. De door ons opgestelde meerjarenonderhoudsplanning (MJOP) en conditiemeting dient als basis voor het directe en toekomstige beheer van het gebouw.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Midden Delfland

 

Zo krijgt de gemeente weer grip op het gebouw, nu en in de toekomst.
Gem. Midden Delfland