PROJECTEN


GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM
UITVOEREN HAALBAARHEIDSONDERZOEK
VOOR HERHUISVESTING VAN 3 SCHOLEN
Zo krijgt de gemeente een compleet beeld van de (on)mogelijkheden.

Gemeente Midden Delfland


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
In de kernen Roelofarendsveen en Oude Wetering staan 3 verouderde schoolgebouwen. Samen met de scholen heeft de gemeente de ambitie geformuleerd
om een nieuw Integraal Kind Centrum (IKC) te realiseren.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Goudkuil Bouwmanagement heeft onderzoek gedaan naar geschikte locaties voor het IKC. Ook zijn de mogelijkheden voor nieuwe invulling van de
huidige schoolgebouwen in kaart gebracht. We hebben door middel van interviews de wensen van alle stakeholders geïnventariseerd.
Na breed locatieonderzoek heeft Goudkuil Bouwmanagement 3 potentiële locaties aangedragen en een voorstel gepresenteerd voor de
invulling van de bestaande schoolgebouwen.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een opdrachtgever die kan rekenen op draagvlak bij de stakeholders. Op basis van het rapport kunnen zij een weloverwogen keuze maken.


“Ik heb Ludo Goudkuil leren kennen als een betrokken persoon en waardeer zijn zakelijke kijk op het project. Ludo is goed in zijn werk en weet steeds de belangen van alle partijen goed te behartigen, deze te betrekken bij het project en is samenwerkingsgericht. Doordat Goudkuil Bouwmanagement deze opdracht voor mij heeft uitgevoerd hebben ze hun verantwoording gepakt en mij voor een groot deel ontzorgt. De opgeleverde haalbaarheidsstudie heeft nu draagvlak bij alle partijen waardoor we concreet en snel naar de volgende fase kunnen.”
Frank van Haastregt, projectleider gemeente Kaag en Braassem
PROJECTOMSCHRIJVING
Gemeente Kaag en Braassem heeft samen met 3 scholen en een lokale kinderopvangorganisatie de ambitie uitgesproken om een Integraal Kind Centrum te ontwikkelen. Goudkuil Bouwmanagement is gevraagd een haalbaarheidsonderzoek te doen. We hebben hiervoor geschikte locaties voor het IKC onderzocht maar ook kosten en opbrengsten van nieuwe invulling van de bestaande locaties in kaart gebracht. Hiervoor hebben we alle stakeholders geïnterviewd en breed locatieonderzoek gedaan. De resultaten hebben we gepresenteerd aan de gemeente en de stakeholders.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Kaag en Braassem

 

Zo krijgt de gemeente een compleet beeld van de (on)mogelijkheden.
Gem. Kaag en Braassem