PROJECTEN


LAURENTIUS STICHTING
ONTWIKKELEN VAN HET ONTWERP EN DE INVESTERINGSBEGROTING VOOR DE RENOVATIE VAN DE CORNELIS MUSIUSSCHOOL IN DELFT.
Zo krijgt de Laurentius Stichting meer grip op een complex ontwikkelproces.

pax


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
De Laurentius Stichting is gebruiker van een gedateerd schoolgebouw in Delft. De school is gesitueerd in de directe omgeving van een toekomstige woonwijk.
Dat biedt kansen voor nieuwe aanwas, mits de school aansluiting weet te maken met de sociaal-maatschappelijk status van de toekomstige bewoners en
hun wensen en eisen met betrekking tot de onderwijskundige visie.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Met het bouwteam is een ontwerp ontwikkeld waarin aan de visie op en eisen aan esthetiek, onderwijs, leefklimaat en duurzaamheid tegemoet gekomen wordt.
Gezien de complexiteit van het plan heeft Goudkuil Bouwmanagement een zeer uitgebreide en gedetailleerde investeringsbegroting uitgewerkt en
gepresenteerd. Deze begroting maakt inzichtelijk welke kosten gemoeid zijn met de verschillende onderdelen van en eisen aan het ontwerp.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Er is nog geen goedkeuring gegeven op de begroting van het ontwerp, maar we blijven samen met de Laurentius Stichting zoeken naar
oplossingen die helpen het beoogde resultaat te bereiken.


“Bij het renovatieproject van de Cornelis Musiusschool in Delft heeft Goudkuil Bouwmanagement haar meerwaarde weer bewezen. Ze hebben alle opties inzichtelijk gemaakt en doorgerekend, waarin alle wensen van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid en uitstraling waren meegenomen. Ludo heeft vervolgens persoonlijk de bevindingen glashelder gepresenteerd. De begroting was door hen zo goed uitgesplitst dat de gemeente de aanvraag in één keer in behandeling heeft kunnen nemen.”
Dave Wijsman, facilitair manager Laurentius Stichting
PROJECTOMSCHRIJVING
Bij dit renovatieproject worden er hoge eisen gesteld aan zowel esthetiek, onderwijskundige visie, leefklimaat en duurzaamheid. Binnen de gemeente zijn verschillende afdelingen betrokken bij onderdelen van het renovatieplan, waardoor het besluitproces complex is. Gezien deze complexiteit heeft Goudkuil Bouwmanagement een zeer uitgebreide en gedetailleerde investeringsbegroting uitgewerkt en gepresenteerd. Om het besluitproces te faciliteren is er voor de gemeente tevens een visiedocument ontwikkeld die in tekst en beeld de nieuwe visie van de Cornelis Musiusschool weergeeft.

OPDRACHTGEVER
Laurentius Stichting

ARCHITECT
Queeste Architecten

 

Zo krijgt de Laurentius Stichting meer grip op een complex ontwikkelproces.
Laurentius Stichting