PROJECTEN


EIGEN INITIATIEF: ONTWIKKELING ALTERNATIEF PLAN PROJECT RIJNPARK
ONTWIKKELEN VAN EEN ALTERNATIEF PLAN (WEIDEDREEF OOST) VOOR PROJECT RIJNPARK IN KOUDEKERK AAN DEN RIJN
Zo bedachten we een beter alternatief voor (nieuwe) bewoners van Koudekerk.

Weidedreef


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
Op het voormalige terrein van Bosbeton wordt waarschijnlijk in 2018 het project Rijnpark gerealiseerd. Aan de locatie en het plan kleven een aantal nadelen,
wat ons ertoe heeft aangezet een alternatief plan genaamd Weidedreef Oost te ontwikkelen.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Het project Rijnpark wordt ontwikkeld op een voormalig bedrijventerrein nabij petrochemisch bedrijf Latexfalt. Rondom Latexfalt liggen zogeheten milieuzones die bepalen in hoeverre er in die zone woningen gerealiseerd mogen worden. Project Rijnpark ligt gedeeltelijk in de zone waar niet gebouwd mag worden. Daarnaast is de ontsluiting niet ideaal (slechts 1 uitvalsroute) en de aansluiting op (de voorzieningen van) het dorp beperkt. Reden voor Goudkuil Bouwmanagement om samen met 2G Architecten een alternatief plan te ontwikkelen.

WAT WAS HET RESULTAAT?
We hebben plan Weidedreef Oost ontwikkeld waarin de woningen op ruime afstand van Latexfalt gerealiseerd worden. Bovendien zijn er verschillende uitvalswegen
en is de aansluiting op de voorzieningen van het dorp beter. Helaas is er in de gemeenteraad besloten om op de reeds ingeslagen koers verder te gaan.


PROJECTOMSCHRIJVING
In het plan Weidedreef Oost zouden 252 woningen gerealiseerd worden in een gebied direct naast de bestaande bebouwing. Op deze locatie kunnen meerdere uitvalsroutes gerealiseerd worden en is de aansluiting op het bestaande dorp veel beter. Bovendien ligt de locatie op ruime afstand van (de milieuzones van) Latexfalt. In het beoogde gebied liggen nu voetbalvereniging Koudekerk en tennisvereniging Artesia. Het plan voorziet in de her-locatie van een gedeelte van de sportvelden en de aanleg van een kunstgrasveld voor de voetbalvereniging. In het plan is aan alle belanghebbenden gedacht.

OPDRACHTGEVER
Eigen initiatief

ARCHITECT
2G Architecten

 

Zo bedachten we een beter alternatief voor (nieuwe) bewoners van Koudekerk.
Plan Weidedreef Oost