PROJECTEN


GEMEENTE KAAG EN BRAASSEM
VERZORGEN DIRECTIEVOERING EN BOUWTOEZICHT REALISATIE BREDE SCHOOL HOOGMADE
Zo kreeg zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers een nieuwe schoolgebouw dat aan alle wensen voldoet

Brede School Hoogmade


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
In de aanloop naar de realisatie van de Brede School waren er wat problemen ontstaan. De gemeente wilde meer grip op de realisatie hebben en vroeg Goudkuil Bouwmanagement om als directievoerder op te treden.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
We hebben eerst geholpen om met duidelijke afspraken een werkbare situatie voor alle partijen te creëren. Vervolgens hebben we in goede samenwerking een optimaal resultaat weten te realiseren voor zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers. Gedurende het proces hebben we zelfs nog veel aanvullende wensen van de eindgebruikers kunnen verwezenlijken.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een prachtig, nieuw schoolgebouw dat binnen budget en planning is gerealiseerd.


“De realisatie van de Brede School in Hoogmade is in deze drukke tijden binnen planning, kaderstellend budget en naar ieders tevredenheid gelopen en daarmee nog beter gegaan dan verwacht. Het inschakelen van Goudkuil Bouwmanagement als directievoerder was een van de succesfactoren. In dit specifieke geval was het “streng” bewaken op de naleving van het contract voor iedereen essentieel en daarin zijn wij volledig ontzorgd. Ik kijk daarom ook uit naar een nieuwe samenwerking in een volgend project”
FRANK VAN HAASTREGT, PROJECTLEIDER KAAG EN BRAASSEM
PROJECTOMSCHRIJVING
We hebben eerst geholpen om met duidelijke afspraken de ontstane problemen op te lossen. Vervolgens hebben we in goede samenwerking met alle betrokken partijen een optimaal resultaat weten te realiseren voor zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers. Er is tijdens het proces veel afstemming geweest met de eindgebruikers, waarbij regelmatig aanvullende wensen boven tafel kwamen. Gedurende het proces hebben we veel van deze wensen nog kunnen verwezenlijken.

OPDRACHTGEVER
Gemeente Kaag en Braassem

ARCHITECT
WillemsenU

NIEUWSBERICHTEN
Juni 2017
April 2018

 

Zo kreeg zowel de opdrachtgever als de eindgebruikers een nieuwe schoolgebouw dat aan alle wensen voldoet
Realisatie Brede School Hoogmade