Nieuw bedrijfspand Bijleveld BV

PROJECTEN


AANNEMINGSBEDRIJF J. BIJLEVELD BV
VERZORGEN LOCATIEONDERZOEK, INVESTERINGSBEGROTING, HAALBAARHEIDSONDERZOEK EN MAKEN ONTWERP NIEUW BEDRIJFSPAND
Zo kreeg Bijleveld een nieuw bedrijfspand waarmee ze klaar zijn voor de toekomst

Jungheinricht Nederland


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
Aannemingsbedrijf J. Bijleveld BV wilde hun huidige bedrijfspand in de dorpskern van Koudekerk verruilen voor een nieuwbouwlocatie op bedrijventerrein Hoogewaard. Maar wat zijn daarvan de (on)mogelijkheden en de kosten? En aan welke eisen moet het pand voldoen om ook toekomstbestendig te zijn?

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Goudkuil Bouwmanagement heeft voor Bijleveld BV de verschillende mogelijkheden onderzocht en door middel van een investeringsbegroting de haalbaarheid getoetst. Vervolgens hebben we een ontwerp gemaakt voor een functionele bedrijfshal die voldoet aan alle wensen van Bijleveld met betrekking tot de huidige én toekomstige bedrijfsvoering. Ook hebben we voor Bijleveld alle communicatie met de gemeente gevoerd om groen licht te verkrijgen op de plannen.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Bijleveld BV is heel tevreden over de begeleiding en het ontwerp en voor de zomer van 2018 is aannemingsbedrijf Bruijnes gestart met de realisatie van het nieuwe bedrijfspand.


“Goudkuil Bouwmanagement is gewoon een heel goede en betrouwbare partner. Ze leveren kwaliteit en hebben ons erg geholpen door de communicatie met de gemeente te voeren over ons nieuwe bedrijfspand.”
GERBERT VAN TRIEST, DIRECTEUR AANNEMINGSBEDRIJF J. BIJLEVELD BV
PROJECTOMSCHRIJVING
Allereerst hebben we samen met Bijleveld BV, een aannemingsbedrijf voor straat-, grond en rioleringswerk, het benodigde volume gedefinieerd (van het pand, maar ook het kavel). Vervolgens hebben we met een haalbaarheidsonderzoek en een investeringsbegroting de haalbaarheid van het nieuwe pand getoetst. Nadat er op alle fronten groen licht was, hebben we zorggedragen voor het ontwerp van een zeer functionele bedrijfshal die voorziet in alle middelen die Bijleveld nodig acht voor de huidige en toekomstige bedrijfsvoering:
– Voldoende stallingsruimte voor materieel;
– Voorzien van een bovenloopkraan
– Andere Arbo technische hijsmiddelen voor de medewerkers
– Een representatief kantoor en kantine
– Een opslagruimte voor klein materieel
– Een ruim buitenterrein

In dit project hebben we ook de communicatie gevoerd met de gemeente teneinde groen licht te krijgen op de plannen. En met succes: aannemingsbedrijf Bruijnes is voor de zomer van 2018 gestart met de realisatie van het pand.

OPDRACHTGEVER
Aannemingsbedrijf J. Bijleveld BV

ARCHITECT
eigen ontwerp

NIEUWSBERICHTEN
December 2018

 

Zo kreeg Bijleveld een nieuw bedrijfspand waarmee ze klaar zijn voor de toekomst

Dansschool Wesseling

PROJECTEN


DANSSCHOOL WESSELING
VERZORGEN BOUWKOSTENADVIES EN BOUWMANAGEMENT VERBOUWING OUDE FABRIEKSHAL NAAR CHIQUE DANSSCHOOL
Zo kreeg Dansschool Wesseling een prachtige, unieke dansschool.

pax


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
De oude locatie van Dansschool Wesseling te Delft moest plaatsmaken voor de aanleg van de spoortunnel. De zoektocht naar een nieuwe locatie verliep moeizaam. Uiteindelijk werd alle hoop gevestigd op een leegstaand industrieel pand aan de Buitenwatersloot. Maar kon dit gebouw omgetoverd worden tot een dansschool?

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Om binnen de bestaande bestemming van het industriële pand een dansschool te mogen vestigen moest aan de strenge eisen van het activiteitenbesluit worden voldaan. Omwonenden mogen geen geluidsoverlast ervaren. Samen met R4A Architecten en ingenieurs en installatieadviseur Van der Vlugt hebben we een ontwerp en begroting gemaakt waarmee aan de eisen kon worden voldaan. Zo is er onder meer gebruik gemaakt van akoestisch stucwerk en een zwevende en verende dansvloer.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een zeer tevreden opdrachtgever die weer tientallen jaren vooruit kan met deze unieke, sfeervolle dansschool.


“Goudkuil Bouwmanagement is een ervaren partij die het bouwproces uitstekend begeleidt. Ludo weet het maximale resultaat te behalen binnen de gestelde kaders. Hij staat écht voor zijn opdrachtgever en loopt niet weg voor zijn verantwoordelijkheid. We vullen elkaar heel mooi aan in deze prettige samenwerking.”
GERT-JAN BORGMAN, ARCHITECT-PARTNER R4A ARCHITECTEN EN INGENIEURS
PROJECTOMSCHRIJVING
Goudkuil Bouwmanagement heeft het bouwkostenadvies, het bouwmanagement en directievoering verzorgt voor de nieuwe dansschool. Een oude werkplaats voor cv-installaties moest worden omgetoverd tot een state-of-the-art dansschool die ook nog eens aan strenge eisen moest voldoen. In het ontwerp zijn authentieke elementen gecombineerd met nieuwe armatuur- en kleurkeuzes die refereren aan de oude industriële functie van het gebouw. De dansschool is verder voorzien van akoestisch stucwerk, een 42 meter lange en 13 meter brede zwevende en verende dansvloer en een mobiele geluidswerende paneelwand. Er zijn tevens intieme zit-nissen gecreëerd.

OPDRACHTGEVER
Dansschool Wesseling te Delft

ARCHITECT
R4A Architecten en ingenieurs

 

Zo kreeg Dansschool Wesseling een prachtige, unieke dansschool.

PAX Den Haag

PROJECTEN


STICHTING RK BEGRAAFPLAATSEN PAX TE DEN HAAG
ONTWERP EN BEGELEIDING REALISATIE RENOVATIE BESTAANDE CONDOLEANCERUIMTE NAAR DE EISEN EN WENSEN VAN DEZE TIJD.
Zo kreeg RK Begraafplaatsen PAX een mooier én flexibeler te gebruiken gebouw.

pax


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
De condoleanceruimte was sterk verouderd; er zaten nog jaren ’80 voorzetwanden in en verlaagde plafonds.
Bovendien wilde de opdrachtgever graag meer condoleanceruimtes in het gebouw realiseren, waardoor ze flexibeler kunnen zijn in hun dienstverlening.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Goudkuil Bouwmanagement heeft een ontwerp gemaakt waarmee het gebouw weer een moderne uitstraling krijgt.
In het ontwerp zijn een grote en kleine condoleanceruimte opgenomen die m.b.v. hoge deuren ook als 1 ruimte ingezet kan worden.
Het ontwerp voorziet tevens in een familiekamer en een moderne, frisse kantine met kantoorruimte voor de medewerkers op de eerste verdieping.
Goudkuil Bouwmanagement heeft naast het ontwerp ook het bouwkostenadvies, de aanbesteding en de directievoering van de verbouwing verzorgd.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een zeer tevreden opdrachtgever die met deze mooie condoleanceruimtes flink wat jaren vooruit kan.


“De verbouwing van onze condoleanceruimte was behoorlijk complex en ingrijpend. Goudkuil Bouwmanagement zat er gelukkig bovenop, waardoor wij het als opdrachtgever helemaal los konden laten. We zijn heel tevreden met het eindresultaat.”
SUSAN VENINGA, PROJECT COÖRDINATOR STICHTING RK BEGRAAFPLAATSEN PAX
PROJECTOMSCHRIJVING
Goudkuil Bouwmanagement heeft een ontwerp gemaakt voor het gebouw waarin een modernere uitstraling en meerdere, flexibel in te zetten ruimtes worden gerealiseerd. Tijdens de verbouwing kwamen er verschillende verborgen karakteristieke eigenschappen van het originele gebouw naar voren, zoals prachtige hoge raampartijen en massief houten steunbalken op de eerste verdieping. Deze hebben we in het ontwerp geïntegreerd. De verbouwing is gerealiseerd door Hogendoorn Bouw. De samenwerking met hen verliep heel prettig, waardoor we verschillende aanvullende gebruikerswensen hebben kunnen realiseren.

OPDRACHTGEVER
Stichting RK Begraafplaatsen PAX te Den Haag

ARCHITECT
Goudkuil Bouwmanagement

 

Zo kreeg RK Begraafplaatsen PAX een mooier én flexibeler te gebruiken gebouw.

Laurentius Stichting

PROJECTEN


LAURENTIUS STICHTING
ONTWIKKELEN VAN HET ONTWERP EN DE INVESTERINGSBEGROTING VOOR DE RENOVATIE VAN DE CORNELIS MUSIUSSCHOOL IN DELFT.
Zo krijgt de Laurentius Stichting meer grip op een complex ontwikkelproces.

pax


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
De Laurentius Stichting is gebruiker van een gedateerd schoolgebouw in Delft. De school is gesitueerd in de directe omgeving van een toekomstige woonwijk.
Dat biedt kansen voor nieuwe aanwas, mits de school aansluiting weet te maken met de sociaal-maatschappelijk status van de toekomstige bewoners en
hun wensen en eisen met betrekking tot de onderwijskundige visie.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Met het bouwteam is een ontwerp ontwikkeld waarin aan de visie op en eisen aan esthetiek, onderwijs, leefklimaat en duurzaamheid tegemoet gekomen wordt.
Gezien de complexiteit van het plan heeft Goudkuil Bouwmanagement een zeer uitgebreide en gedetailleerde investeringsbegroting uitgewerkt en
gepresenteerd. Deze begroting maakt inzichtelijk welke kosten gemoeid zijn met de verschillende onderdelen van en eisen aan het ontwerp.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Er is nog geen goedkeuring gegeven op de begroting van het ontwerp, maar we blijven samen met de Laurentius Stichting zoeken naar
oplossingen die helpen het beoogde resultaat te bereiken.


“Bij het renovatieproject van de Cornelis Musiusschool in Delft heeft Goudkuil Bouwmanagement haar meerwaarde weer bewezen. Ze hebben alle opties inzichtelijk gemaakt en doorgerekend, waarin alle wensen van de gemeente met betrekking tot duurzaamheid en uitstraling waren meegenomen. Ludo heeft vervolgens persoonlijk de bevindingen glashelder gepresenteerd. De begroting was door hen zo goed uitgesplitst dat de gemeente de aanvraag in één keer in behandeling heeft kunnen nemen.”
Dave Wijsman, facilitair manager Laurentius Stichting
PROJECTOMSCHRIJVING
Bij dit renovatieproject worden er hoge eisen gesteld aan zowel esthetiek, onderwijskundige visie, leefklimaat en duurzaamheid. Binnen de gemeente zijn verschillende afdelingen betrokken bij onderdelen van het renovatieplan, waardoor het besluitproces complex is. Gezien deze complexiteit heeft Goudkuil Bouwmanagement een zeer uitgebreide en gedetailleerde investeringsbegroting uitgewerkt en gepresenteerd. Om het besluitproces te faciliteren is er voor de gemeente tevens een visiedocument ontwikkeld die in tekst en beeld de nieuwe visie van de Cornelis Musiusschool weergeeft.

OPDRACHTGEVER
Laurentius Stichting

ARCHITECT
Queeste Architecten

 

Zo krijgt de Laurentius Stichting meer grip op een complex ontwikkelproces.

Parochie Christus Koning

PROJECTEN


PAROCHIE CHRISTUS KONING IN BERKEL EN RODENRIJS
VERZORGEN VAN HET BOUWKOSTENADVIES, DE AANBESTEDING
EN DE DIRECTIEVOERING VAN HET FUNDERINGSHERSTEL VAN DE OLV GEBOORTEKERK
Zo kreeg de OLV Geboortekerk weer een stevig fundament!

Parochie Christus Koning


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
De OLV Geboortekerk in Berkel en Rodenrijs verzakt als gevolg van paalrot.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Raadgevend Ingenieursbureau Van Dijke had een plan gemaakt voor het herstel van de fundering, waarin ook de wens voor mogelijk breder
gebruik van het kerkgebouw is verwerkt. Goudkuil Bouwmanagement heeft het bouwkostenadvies uitgebracht, de aanbesteding uitgevoerd en
heeft tijdens de uitvoering van de herstelwerkzaamheden opgetreden als directievoerder. In samenwerking met het bouwteam is het maximale
resultaat bereikt binnen de gestelde financiële kaders.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een kerk met een stevig fundament die sinds het herstelproject ook beschikt over een ruime en hoge multifunctionele ruimte in het souterrain.


“Ingenieursbureau Van Dijke raadde Goudkuil Bouwmanagement aan voor de directievoering. Daar hebben we geen moment spijt van gehad; Ludo is alert, denkt en werkt snel en levert hoge kwaliteit, ook buiten kantooruren. Ook de communicatie naar opdrachtgever en aannemer zijn bij hem in goede handen.”
Johan van den Burg, voorzitter RK Parochiekern Berkel en Rodenrijs
PROJECTOMSCHRIJVING
Een zeer specialistisch en uitdagend project waarin nauw is samengewerkt met DS Bouw, specialist in funderingsherstel. Met behulp van 135 schroefinjectiepalen en 181 drukpalen is de OLV Geboortekerk opnieuw gefundeerd. Ultieme doelstelling van de parochie was om, naast het herstel van het fundament, invulling te geven aan toekomstig en breder gebruik van het kerkgebouw. Het souterrain van de kerk is omgetoverd tot een ruime en hoge multifunctionele ruimte. Door de zeer goede samenwerking in het bouwteam is het maximale resultaat bereikt binnen de gestelde financiële kaders.

OPDRACHTGEVER
Parochie Christus Koning in Berkel en Rodenrijs

CONSTRUCTEUR
Raadgevend Ingenieursbureau Van Dijke

 

Zo kreeg de OLV Geboortekerk weer een stevig fundament!

Provincie Zuid-Holland

PROJECTEN


PROVINCIE ZUID-HOLLAND
HERINRICHTING VAN HET KANTOOR VAN HET PROVINCIEHUIS
Zo kan ‘de provincie’ flexibel werken zonder het budget te overschrijden.

Provinciehuis


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
Door de trend van flexibel werken werden de verschillende kantoren van de provincie niet efficiënt benut.
Hoe kan het provinciehuis worden gerenoveerd met flexibel werken als uitgangspunt?

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
De provincie heeft huisvestingsonderzoek laten doen. Goudkuil Bouwmanagement heeft de financiële onderbouwing verzorgd voor dit huisvestingsonderzoek.
Op basis van de uitkomsten is er besloten een pilotproject te doen met 1.500 m2 kantoor in het provinciehuis.
Queeste Architecten heeft een uitdagend ontwerp gemaakt, wij hebben het bouwkostenadvies, de aanbesteding en directievoering voor onze rekening genomen.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Door strakke aansturing van de vijf betrokken disciplines is het pilotproject succesvol afgerond.


“Het is heel prettig werken met Ludo. In het bouwteam zaten naast de architect zes gespecialiseerde bouwbedrijven. Ludo leidde die samenwerking in goede banen en hield perfect zowel de kwaliteit als de planning en kosten in de gaten. Ik ken weinig bureaus die werken zoals zij.”
Wilco Spaans, projectleider Facility Management
PROJECTOMSCHRIJVING
De provincie wilde flexibel werken beter faciliteren en daarmee efficiënter omgaan met de beschikbare kantoorruimtes en -gebouwen. Ze hebben daartoe een huisvestingsonderzoek uitgevoerd, waarvoor Goudkuil Bouwmanagement de financiële onderbouwing heeft verzorgd. Voor het pilotproject van 1.500 m2 hebben we vijf aanbestedingen gedaan voor de benodigde disciplines. Als directievoerder vroeg dat van ons een sterk coördinerende rol om de vijf disciplines naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Maar het resultaat mag er zijn!

OPDRACHTGEVER
Provincie Zuid-Holland

ARCHITECT
Queeste Architecten

 

Zo kan ‘de provincie’ flexibel werken zonder het budget te overschrijden.

Grieks restaurant Irodion

PROJECTEN


GRIEKS RESTAURANT IRODION TE DEN HAAG
UITVOEREN HAALBAARHEIDSONDERZOEK EN REALISEREN NIEUWE
RESTAURANTLOCATIE AAN DE GROTE MARKT.
Zo kreeg dit Grieks restaurant weer een prachtige, nieuwe locatie!

Irodion


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
Het Grieks restaurant Irodion was op zoek naar een nieuwe locatie, maar had geen zicht op de (on)mogelijkheden binnen hun budget.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
We hebben samen met Queeste Architecten een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd.
Op basis van de resultaten van dit onderzoek heeft Queeste een mooi ontwerp gemaakt voor de locatie aan de Grote Markt.
Goudkuil Bouwmanagement heeft de bouwkosten van het ontwerp in kaart gebracht, het project aanbesteed en
de directievoering voor haar rekening genomen.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Het Grieks restaurant Irodion draait in de nieuwe locatie weer naar volle tevredenheid van de eigenaar en zijn gasten.


“Bij de herbestemming van dit jaren ’30 pand kwam het bouwteam voor veel verrassingen te staan. Dan is het prettig dat Ludo deel uitmaakt van dit team. Hij is in staat is om zich snel aan de nieuwe situatie aan te passen en met adequate oplossingen te komen. Je weet immers van tevoren nooit wat er in een proces kan gebeuren. Met hem erbij weten we zeker dat het toch altijd goed komt.”
Roland Hoekstra, partner bij Queeste
PROJECTOMSCHRIJVING
Restaurant Irodion zocht een nieuwe locatie. Met behulp van een haalbaarheidsonderzoek hebben we inzichtelijk gemaakt wat de mogelijkheden waren. Queeste heeft een mooi ontwerp gemaakt, Goudkuil Bouwmanagement heeft als directievoerder gerealiseerd dat het conform ontwerp en binnen budget gerealiseerd werd. Op de eerste verdieping huist nu het restaurant, op de begane grond het afhaalgedeelte. Een uitdagend project vanwege alle benodigde restaurantfaciliteiten en de verschillen tussen de Nederlandse en Griekse cultuur.

OPDRACHTGEVER
Grieks restaurant Irodion te Den Haag

ARCHITECT
Queeste Architecten

 

Zo kreeg dit Grieks restaurant weer een prachtige, nieuwe locatie!

Queeste Architecten

PROJECTEN


QUEESTE ARCHITECTEN
BOUWKOSTENADVIES EN DIRECTIEVOERING REALISATIE
DE GAANDERIJ VAN HET LUMC.
Zo kreeg het LUMC een bovenaardse, verlichte droogloop!

LUMC


WAT WAS DE VRAAG/HET PROBLEEM VAN DE OPDRACHTGEVER?
Queeste Architecten wilde een ontwerp insturen voor de prijsvraag van het LUMC maar zocht hulp bij de financiële onderbouwing van het ontwerp.

WAT WAS DE OPLOSSING EN DE ROL VAN GBM?
Goudkuil Bouwmanagement heeft Queeste ondersteund door de bouwkosten van het ontwerp in kaart te brengen.
Queeste won de prijsvraag en mocht het ontwerp uitvoeren. We hebben bij de realisatie de bouwkosten verder uitgewerkt,
het STABU bestek opgesteld, de aanbesteding opgesteld en als directievoerder er voor gezorgd dat de droogloop conform ontwerp en
planning werd gerealiseerd.

WAT WAS HET RESULTAAT?
Een prachtige droogloop voor het LUMC en haar bezoekers!


“De ontwikkeling en bouw van de Gaanderij werd door het LUMC nauwlettend en kritisch gevolgd. Goudkuil Bouwmanagement heeft kennis van zaken en kan beslissingen en keuzes goed onderbouwen. Bovendien spreken ze de taal van zowel de professionele opdrachtgever als de aannemer. Hierdoor verloopt het bouwproces gewoon beter.”
Roland Hoekstra, partner bij Queeste
PROJECTOMSCHRIJVING
Het ontwerp van Queeste suggereert dat de droogloop een opgetild deel van de aarde is. De aarde wordt door cilinders opgetild uit de grond. Het grove plafond aan de onderzijde stelt de wortels van de aarde voor en het dak met sedumbegroeiing staat symbool voor het maaiveld. Een mooi en uitdagend project wat tot volle tevredenheid van Queeste en LUMC is opgeleverd.

Meer over dit project: artikel Architectenweb

OPDRACHTGEVER
Queeste Architecten

ARCHITECT
Queeste Architecten

 

Zo kreeg het LUMC een bovenaardse, verlichte droogloop!